Các yếu tố quan trọng trong việc bảo hộ bản quyền tác giả

Bravolaw gửi đến khách hàng những thông tin cần thiết nhất về vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả vì mỗi sản phẩm do con người tạo ra là sự kết tinh của công sức lao động tận tâm của con người, thành quả đó đáng được mọi người ghi nhận và được pháp luật bảo hộ. Vậy làm cách nào để khẳng định mình là tác giả độc quyền của sản phẩm đó, đảm bảo sản phẩm ấy không bị “ăn cắp” bởi kẻ xấu?.

***** Tại khoản 2 Điều 4 Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) có quy định về quyền tác giả, cụ thể: “Quyền tổ chức hoặc quyền của tác giả, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.” Tuy không phải là yêu cầu bắt buộc của mỗi cá nhân khi sáng chế ra sản phẩm, nhưng để đảm bảo quyền lợi tối ưu của bản thân đối với sản phẩm, thì việc đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả – văn học nghệ thuật là cách tối ưu nhất cho việc bảo hộ bản quyền tác giả.

 1.  Các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả :

 

tư vấn bảo hộ bản quyền tác giả

                                                                  tư vấn bảo hộ bản quyền tác giả

 •  Tác phẩm đăng ký quyền tác giả ( 2 bản )  định hình đăng ký quyền liên quan ( 2 bản sao)
 • Cục Bản quyền tác giả ( sao lưu 1 bản ), Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận  đăng ký ( có đóng dấu và sao lưu )
  * Có giấy uỷ quyền, nếu có người được ủy quyền
 • Có văn bản, giấy tờ của các đồng tác giả, nếu đồng tác giả
 • Có văn bản giấy tờ thuộc quyền sở hữu chung của 2 bên, hoặc đồng sở hữu
  dịch vụ mới: dịch vụ đăng ký và bảo hộ logo
 1.   Các yếu tố hạn chế trong việc đăng ký bản quyền tác giả
  Căn cứ phát sinh, xác lập và các hạn chế cơ bản của quyền tác giả
 •  Hạn chế các trường hợp đổi giấy chứng nhận hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền tác giả
      * Hạn chế trường hợp hủy bỏ hoặc mất giấy chứng nhận quyền tác giả
 1.  Xác định chủ sở hữu quyền tác giả, xác định quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng.
  Công ty Bravolaw sẽ mang đến những dịch vụ sau cho khách hàng như sau:

+ Sau khi hết hạn hợp đồng, Bravolaw sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền của tác giả
+  Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác có liên quan đến quyền tác giả
+  Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.
+  Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả.

Nếu còn băn khoăn về các quy trình thủ tục và hồ sơ hoặc những thông tin và dịch vụ có liên quan. Qúy khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.