Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ

Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ
Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ là  một loại thực phẩm đặc biệt, sản phẩm có tính chất đặc biệt hoặc dùng cho các đối tượng tiêu dùng đặc biệt là trẻ nhỏ, có cách sử dụng đặc biệt hoặc có công dụng đặc biệt đối với sức khoẻ. Cũng như các sản phẩm thực phẩm khác để được lưu hành hơp pháp trên thị trường bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ
Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ

Quy định khi Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ

  • Công bố Thực phẩm là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ khi công bố phải cung cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ, trong đó có nội dung chứng nhận sản phẩm phù hợp với lứa tuổi hoặc đối tượng sử dụng.

Thủ tục Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ

  • Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ xin công bố thực phẩm chức năng
  • Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
  • Tiến hành bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót
  • Nhận giấy Công bố thực phẩm chức năng tại Cục Vệ Sinh An Toànthực phẩm sau 30 ngày làm việc.