Đăng ký quyền tác giả

dang ky ban quyen tac gia

Bravolaw là công ty hoạt động lâu năm trong việc thực hiện đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho rất nhiều công ty trong và ngoài nước. Dịch vụ đăng ký quyền tác giả của công ty chúng tôi đảm bảo hoàn thành quy trình đăng ký trong thời gian nhanh nhất, thủ tục ngắn gọn và đơn giản nhất với chi phí hợp lý nhất.

Tại sao phải đăng ký quyền tác giả ?

Đăng ký bản quyền tác giả hay còn gọi là bảo hộ bản quyền tác giả. Nghĩa là sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Để tạo ra một tác phẩm có giá trị và sáng tạo, đòi hỏi sự lao động trí óc, trí tuệ, thời gian và tài chính. Việc đăng ký quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.

Điều kiện bảo hộ Quyền tác giả:

Tác phẩm trên được đăng ký theo Quyền tác giả dưới hình thức tác phẩm viết. Để được đăng ký tác phẩm phải trên phải đáp ứng các các điều kiện sau:

+ Ý tưởng về một tác phẩm phải được cụ thể hoá trên một loại vật chất nhất định

+ Tác phẩm phải có tính nguyên gốc (tác phẩm phải do chính tác giả, trực tiếp tác giả sáng tạo, không sao chép, bắt chước tác phẩm khác)

Đối tượng bảo hộ Quyền tác giả:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Đăng ký quyền tác giả
Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Quy trình dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Bravo

I. Tư vấn về quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tư vấn xác định khả năng Bản Quyền chuẩn bị đăng ký quyền tác giả có thể tương tự hay trùng lặp với bản quyền đã nộp đơn tới Cục Bản Quyền Tác Giả hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam hay chưa.

2. Quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký quyền tác giả.

3. Khả năng bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký quyền tác giả ,quyền liên quan.

5. Phạm vi bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan.

II. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan khách hàng cần cung cấp:

Để thực hiện đăng ký quyền tác giả quý khách vui lòng cung cấp những thông tin sau:

  1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
  2. 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.
  3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
  4. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

III. Công việc Bravolaw thực hiện :

Sau khi nhận được hồ sơ từ quý khách hàng, Bravo đại diện thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước:

+  Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

+  Hoàn thiện  hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;

+  Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền;

+  Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục bản quyền tác giả;

Với đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Bravolaw mong muốn mang đến bạn dịch vụ tốt nhất.

Vui lòng liên hệ : 093 669 0123 – 091 503 1169 – 04 668 607 96 để được hỗ trợ.