Dịch vụ tư vấn cấp ISO 9001-2015 nhanh cho các Cty Xây Dựng

Doanh nghiệp bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Bạn cần Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015 Nhằm đáp ứng các nhu cầu về đấu thầu cũng như tham gia dự án.

Lợi ích doanh nghiệp xây dựng đạt được khi đạt chứng nhận ISO 9001-2015:

 • Đáp ứng danh mục hồ sơ của đối tác, khách hàng.
 • Nâng cao chất lượng hệ thống công ty
 •  Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
 •  Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Nhận biết và xác định nguồn gốc
 • Theo dõi và đo lường sản phẩm
 • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Kiểm soát tài sản bên ngoài
 • Bảo toàn sản phẩm
 • Các hoạt động sau giao hàng
 • khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành;
 • tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
 • giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
 • khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Áp dụng ISO 9001 tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác như hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và CRM (Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ với khách hàng)

Xã hội ngày càng phát triển các cá nhân doanh nghiệp luôn hướng đến sự hoàn hảo, mang đến sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng. Với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO của BRAVOLAW bạn sẽ được tư vấn miễn phí về hồ sơ thủ tục, hồ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai với chi phí cấp chứng nhận ISO ở mức thấp nhất.

Thời gian cấp chứng nhận ISO 9001-2015 cho công ty xây dựng là 7-10 ngày sau khi đã hoàn thành hệ thống quy trình. BRAVOLAW sẽ hỗ trợ nhanh nhất cho khách hàng để đáp ứng tiêu chuẩn về ISO 9001.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về ISO 9001-2015 liên hệ ngay: 0919791169 hoặc email: tuvan@bravolaw.vn