Xin giấy phép phân phối rượu

Giấy phép phân phối rượu
Giấy phép phân phối rượu

Theo quy định tại Nghị Định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về Sản xuất, Kinh doanh Rượu Bravolaw xin tư vấn xin giấy phép Phân phối Rượu cho Quý khách như sau:

Cơ sở pháp lý xin Giấy phép phân phối rượu

  • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
Giấy phép phân phối rượu
Giấy phép phân phối rượu

Số lượng Giấy Phép Phân Phối Rượu do Bộ Công Thương cấp

Căn cứ vào dân số trên phạm vi cả nước Nguyên tắc xác định theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Tổng số Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu
88.772.900 dân 400.000 dân/01 Giấy phép 222 Giấy phép

Hồ sơ xin cấp giấy phép Phân phối sản phẩm Rượu

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu (theo mẫu).
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã số Thuế (bản photo)
  • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ

Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bao gồm

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc hợp đồng thuê sử dụng địa điểm
  • Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm
  • Sơ đồ khu vực kinh doanh rượu ​
  • Cam kết bảo vệ môi trường (bản photo).
  • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Rượu
  • Hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy