Công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Hiểu chính xác về cơ chế tổ chức hoạt động của loại hình doanh nghiệp này sẽ giúp nhà đầu tư và các chủ thể có ý định thành lập công ty có sự lựa chọn phù hợp với mục đích đầu tư kinh doanh của mình. Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu về Công ty tnhh 2 thành viên là gì? qua bài viết sau đây nhé!

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Công ty tnhh 2 thành viên

Một thực tế cho thấy, hiện nay vẫn có nhiều quan điểm chưa thống nhất với nhau khi đánh giá về loại hình công ty này. Có quan điểm cho rằng đây là loại hình công ty đối vốn, nhưng quan điểm khác thì cho rằng đây là loại hình công ty đối nhân. Mặc dù vậy, việc thừa nhận loại hình công ty TNHH một thành viên đã dẫn đến sự thay đổi nhận thức công ty không chỉ là một hợp đồng mà có thể còn là một hành vi pháp lý đơn phương.

Công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Công ty TNHH là một loại hình công ty được đánh giá là có nhiều tính ưu việt và được ưa chuộng bởi bản chất pháp lý của nó. Việc thừa nhận loại hình công ty TNHH trong hệ thống pháp luật Việt Nam hải qua những giai đoạn lịch sử khá lâu dài.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, trong đó thành viên công ty có thể là cá nhân, tổ chức với số lượng thành viên trong công ty không vượt quá 50 người. Thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thàng viên như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Ưu điểm của công ty tnhh 2 thành viên

Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.

Các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau. Nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ. Nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên. Hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.

Bên cạnh những ưu điểm thì vẫn có một số nhược điểm cơ bản:

Các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm hữu hạn trong số phần vốn đã góp của mình. Nên uy tín của công ty trước đối tác, bán hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Công ty sẽ không có số vốn lớn để có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh lớn.

Số lượng thành viên giới hạn trong công ty là 50 người. 

Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.
  2. Ngành, nghề kinh doanh.
  3. Vốn điều lệ cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.
  4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên;
  5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;
  6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên
  7. Cơ cấu tổ chức quản lý.

Góp vốn công ty tnhh 2 thành viên

thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ta thấy, luật đã quy định một thời hạn cụ thể. Có 1 thành viên góp trước một nửa số vốn số còn lại thành viên đó; yêu cầu được trừ lương hàng tháng trích vào góp vốn (thành viên có làm việc tại công ty và được trả lương) là vi phạm quy định pháp luật.

Thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau: Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty, Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp, Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Mô hình công ty tnhh 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty có số lượng thành viên tối đa không vượt quá năm mươi người. Số lượng thành viên không lớn vì vậy mô hình tổ chức quản lý không quá phức tạp bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (nếu công ty có từ 11 thành viên trở lên)

Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên là cơ quan có quyết định cao nhất trong công ty. Quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2020. Hội đồng thành viên họp ít nhất mỗi năm một lần do Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên (nhóm thành viên) sở hữu một tỉ lệ nhất định theo quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm chủ tịch hội đồng thành viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Quyền và nhiệm vụ cụ thể của chủ tịch hội đồng thành viên được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020; và theo Điều lệ của công ty.

Trên đây là bài viết tư vấn về của Luật Bravolaw về chủ đề trên. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn thành lập công ty miễn phí của chúng tôi vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 nhé!, Chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.