Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng Công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm :

 1.     Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyềnkiểu dáng công nghiệp (Tờ khai) được làm theo Mẫu do Cục SHTT ban hành.
 2.     Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp.
 3.     Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp.
 4.     Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động), gồm một (1) bản.
 5.    Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, nếukiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu, gồm một (1) bản;
 6.    Giấy uỷ quyền (nếu cần).
 7.    Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (1) bản.
 8.    Chứng từ nộp phí nộp đơn và phói công bố đơn, gồm một (1) bản.
 9.     Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài liệu đó.
 10.     Tài liệu xác nhận quyền sơ hữu nhãn hiệu.
 11.     Bản gốc của Giấy uỷ quyền, nếu trong đơn đã có bản sao.
 12.     Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt.
 13.     Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ và bao gồm các nội dung sau:
 14.    Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.
 15.    Chỉ số Phân loại kiểu dáng công nghiệp Quốc tế (theo Thoả ước Locarno).
 16.    Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.
 17.    Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.
 18.    Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ.
 19.    Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.
 20.    Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp  đó. ảnh chụp/hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp/hình vẽ phải theo cùng một tỉ lệ. Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm

 Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ  đăng ký kiểu dáng công nghiệp, liên hệ số : 093 669 0123 để được tư vấn miễn phí!