Thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Doanh nghiệp của bạn gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh và không thể duy trì hoạt động thì bạn bắt buộc phải giải thể doanh nghiệp của mình. Vậy nếu bạn gặp phải trường hợp trên, bạn cần làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết dưới đây của Luật Bravolaw nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020

Giải thể doanh nghiệp tự nguyện là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động, tư cách pháp nhân; quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay có hai hình thức là giải thể doanh nghiệp tự nguyện và giải thể doanh nghiệp bắt buộc. Trước khi tìm hiểu về thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện, hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu thế nào là giải thể tự nguyên.

Giải thể tự nguyện là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh. Đây là một trong các nhóm quyền của quyền tự do kinh doanh.

Trường hợp và điều kiện để đăng ký thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Trường hợp được đăng ký thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Hiện nay có 2 trường hợp doanh nghiệp được phép đăng ký thủ tục giải thể tự nguyện, cụ thể:

1. Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

2. Theo nghị quyết, quyết định của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền, bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên.
 • Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Điều kiện để đăng ký thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Giải thể doanh nghiệp là quyền của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Cụ thể, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan. Bao gồm: người lao động, chủ nợ, đối tác, cơ quan nhà nước…

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên; hay Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bước 2: Tiến hành tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Việc này do cá nhân, cơ quan của doanh nghiệp; hoặc tổ chức thanh lý riêng theo quy định của Điều lệ công ty thực hiện. Cá nhân, cơ quan của doanh nghiệp bao gồm Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị.

Bước 3: Công bố giải thể doanh nghiệp

1. Đăng nghị quyết, quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Việc này phải hoàn thành trong 07 ngày kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể. Bên cạnh đó biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

2. Nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.

Phương án giải quyết nợ bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của chủ nợ.
 • Số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó.
 • Cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 4: Thanh toán các khoản nợ

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 1. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; các quyền lợi khác của người lao động đã ký kết.
 2. Nợ thuế.
 3. Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ mà vẫn còn, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông; hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong 05 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp

Những khó khăn gặp phải trong quá trình giải thể doanh nghiệp?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp rất phức tạp và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong đó, quan trọng nhất chính là thủ tục chốt thuế giải thể. Trong quá trình chốt thuế thì doanh nghiệp phải giải quyết tất cả các khoản nợ thuế còn nợ (nếu có) và tờ khai còn thiếu.

Hậu quả khi doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động mà không tiến hành làm thủ tục giải thể doanh nghiệp?

Nếu doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động mà không tiến hành làm thủ tục giải thể theo đúng quy định thì sẽ bị đưa vào danh sách khóa mã số thuế. Người đại diện của công ty trong trường hợp này sẽ không được phép thành lập công ty khác và không xuất cảnh được.

Tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp mất bao lâu?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trung bình sẽ mất khoảng 3-4 tháng sau khi nhận được thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế từ chi cục thuế.

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây là bài viết tư vấn về của Luật Bravolaw về chủ đề trên. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn thành lập công ty miễn phí của chúng tôi vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 nhé!, Chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.