Xin giấy phép kinh doanh gas

Xin giấy phép kinh doanh gas
Xin giấy phép kinh doanh gas

Giấy phép kinh doanh Gas nằm trong Danh mục Ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài việc thành lập chủ thể Kinh doanh là Doanh nghiệp hoặc Hộ cá thể có chức năng kinh doanh Gas thì thương nhân phải đáp ứng được các điều kiện về kinh doanh khí hóa lỏng, An ninh trật tự và Phòng cháy chữa cháy. Bravolaw tư vấn xin giấy phép kinh doanh cụ thể như sau:

Xin giấy phép kinh doanh gas
Xin giấy phép kinh doanh gas

Quy trình xin giấy phép kinh doanh Gas

Thành lập chủ thể Kinh doanh có ngành nghề kinh doanh gas

  • Thành lập Doanh nghiệp
  • Hộ kinh doanh cá thể

Xin chứng nhận đủ điều kiện Phòng cháy chữa cháy

Làm cam kết An ninh trật tự tại cơ quan Công an địa phương

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh Gas

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề kinh doanh gas.

Giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chứng chỉ đó qua lớp nghiệp vụ kinh doanh  gas của cán bộ, nhân viên nhà hàng.

Xin giấy phép kinh doanh gas ở đâu?

Nơi tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép kinh doanh Gas là Sở Công Thương.