Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Bạn là nhà nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài vào Việt Nam và muốn sản phẩm được lưu hành hợp pháp trên thị trường? Bravolaw, Công ty Luật uy tín xin tư vấn cho quý khách hàng như sau:

Để mỹ phẩm nhập khẩu được lưu hành tự do trên thị trường, tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành Công bố mỹ phẩm nhập khẩu phù hợp với các quy chuẩn do Bộ Y Tế ban hành.

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu
  • Thông tư 06/2011/ TT- BYT ngày 25 tháng 1 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý công bố mỹ phẩm.

Thủ tục Công bố mỹ phẩm nhập khẩu như sau:

  • Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm
  • Bản tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mỹ phẩm
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do( CFS )
  • Bản phẩn tích thành phần mỹ phẩm( CA )
  • Bản cam kết trong thành phần mỹ phẩm không có các chất không được sử dụng trong mỹ phẩm và không sử dụng quá giới hạn cho phép các chất có quy định giới hạn nồng độ hàm lượng trong mỹ phẩm