Công bố bao bì thực phẩm

Công bố bao bì thực phẩm
Công bố bao bì thực phẩm

Bao Bì dùng để chứa, đựng thực phẩm và tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.  Hiện nay có rất nhiều loại hóa chất được sử dụng làm bao bì thực phẩm. Đây là mối lo ngại không nhỏ gây hoang mang cho người tiêu dùng. Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như tính an toàn của các sản phẩm Bao bì đựng thực phẩm việc Công bố chất lượng bao bì thực phẩm  là yêu cầu bắt buộc.

Công bố bao bì thực phẩm
Công bố sản phẩm bao bì thực phẩm

Bravolaw tư vấn Quy trình Công bố bao bì thực phẩm

Căn cứ pháp lý

  • Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
  • Nghị định 38/2012/NĐ-CP
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT

Chuẩn bị hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng Bao bì thực phẩm

  • Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư có ngành nghề kinh doanh phù hợp
  • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.
  • Nhãn sản phẩm (nếu có)

Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:

  • Bản phân tích thành phần CFS
  • Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng
  • Cfs thư ủy quyền của nhà sản xuất được phép cung cấp sản phẩm tại Việt Nam