Dịch vụ xin xác nhận giấy cư trú theo mẫu CT07 thay sổ hộ khẩu

Dịch vụ xin xác nhận giấy cư trú theo mẫu CT07 thay sổ hộ khẩu

Hiện nay dù đã bỏ thủ tục hộ khẩu bản giấy nhưng nhiều thủ tục hành chính như đăng ký xin nhập học, đăng ký sử dụng điện, nước, vay vốn ngân hàng, mua bán tài sản, giao dịch bất động sản… vẫn cần phải có xác nhận cư trú theo mẫu CT07 nhằm mục đích xác nhận nơi thường trú, nơi tạm trú của công dân để thực hiện các thủ tục theo quy định. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw để biết chi tiết dịch vụ xin xác nhận giấy cư trú theo mẫu CT07 thay sổ hộ khẩu nhé!.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật cư trú 2020 số 68/2020/QH14:
 • Nghị định 62/2021/NĐ-CP
 • Thông tư 55/2021/TT-BCA
 • Thông tư 57/2021/TT-BCA
 • Thông tư 56/2021/TT-BCA

Giấy xác nhận cư trú dùng để làm gì?

Giấy xác nhận cư trú (hay Giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú) được sử dụng để xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu.

 • Khi làm một số thủ tục hành chính, tư pháp mà cần xác nhận nơi thường trú, ví dụ như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, xin học cho con…
 • Khi tham gia vào các giao dịch dân sự, ví dụ: công chứng mua bán, cho tặng tài sản, làm hồ sơ nhà đất….
 • Một số trường hợp khác.

Thời hạn của giấy xác nhận cư trú

Thời hạn của giấy xác nhận nơi cư trú được quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA như sau:

 • Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú.
 • Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07

 • Giấy xác nhận thông tin về cư trú mẫu CT07 cũng bao gồm thông tin về nơi thường trú, thông tin thành viên hộ gia đình… tương tự như sổ hộ khẩu.
 • Giấy xác nhận thông tin cư trú có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày cấp với các trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.
 • Nếu cấp cho người không có nơi thường trú, tạm trú… thì có giá trị trong 06 tháng kể từ ngày cấp.
 • Nếu thông tin cư trú của công dân bị thay đổi, điều chỉnh hoặc được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì giấy này sẽ hết hiệu lực kể từ thời điểm thay đổi.
Dịch vụ xin xác nhận giấy cư trú theo mẫu CT07 thay sổ hộ khẩu

Xin giấy xác nhận thông tin về cư trú tại đâu?

Cá nhân muốn xin xác nhận thông tin về nơi cư trú, nơi thường trú thực hiện theo hai cách sau:

 • Xin trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc Công an cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã để nghị cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú.
 • Xin trực tuyến bằng việc gửi yêu cầu xác nhận thông tin cư trú thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia.

(Theo Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA)

Quy trình xin giấy xác nhận thông tin cư trú bao gồm

 • Bước 1: Người yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin cư trú chuẩn bị mẫu CT01 như đã nói để thực hiện thủ tục.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin cư trú trực tiếp hoặc gửi yêu cầu trực tuyến qua cổng dịch vụ công như hướng dẫn ở trên.
 • Bước 3: Quy trình giải quyết yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin cư trú
 1. Sau tiếp nhận hồ sơ xác nhận thông tin về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 2. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ; và hẹn trả kết quả cho người đăng ký.
 3. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện; và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký.
 4. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối; và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.
 • Bước 4: Người yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin cư trú nhận kết quả theo giấy hẹn được cấp khi nộp hồ sơ.

Xin Giấy xác nhận thông tin về cư trú mất bao lâu?

Thời gian xin giấy xác nhận thông tin về cư trú trực tiếp tại Công an xã

 1. 01 Ngày làm việc: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật). Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 2. 03 Ngày làm việc: Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 03 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh; trường hợp từ chối giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng thời gian giải quyết khoảng 4 ngày làm việc.

Thời gian xin giấy xác nhận thông tin về cư trú trực tuyến

 1. 01 Ngày làm việc: Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật). Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 01 Ngày làm việc với trường hợp thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 2. 03 Ngày làm việc: Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 03 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh; trường hợp từ chối giải quyết xác nhận thông tin về cư trú thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 3. 02 – 05 ngày làm việc: Thời gian chuyển phát nhanh kết quả cho công dân.

Tổng thời gian giải quyết khoảng 10 ngày làm việc.

Với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm Luật Bravolaw thực hiện dịch vụ xin xác nhận cứ trú cho khách hàng với nhiều hình thức hỗ trợ như:

 • Xin xác nhận cư trú trực tiếp tại cơ quan công an nơi khách hàng đang cư trú hoặc cơ quan quản lý cư trú nhà nước.
 • Xin xác nhận cư trú qua các cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công An, cổng dịch vụ công về quản lý cư trú.

Nội dung thông tin về xác nhận cư trú:

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú cho công dân phải gồm những thông tin sau:

Thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày được cấp đối với trường hợp: Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú, nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó; Trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống, Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

Xác nhận về việc khai báo cư trú có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có thay đổi hoặc điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Quý khách có nhu cầu cần thực hiện dịch vụ xin xác nhận cư trú vui lòng liên hệ: