Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

1. Cách thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, một nhãn hiệu đã đăng ký tại nước nào thì chỉ được bảo hộ trong lãnh thổ nước đó. Để được bảo hộ ở nước ngoài, nhãn hiệu phải được đăng ký hoặc sử dụng ở nước ngoài đó (tùy thuộc vào luật pháp của nước đó quy định quyền đối với nhãn hiệu phát sinh thông qua đăng ký hay sử dụng nhãn hiệu). Để đăng ký nhãn hiệu tại nhiều nước khác nhau, Quý Công ty có thể thực hiện bằng cách:

–            Qua hệ thống đăng ký quốc tế Madrid bằng cách nộp một đơn duy nhất trong đó có chỉ định các nước cần đăng ký hoặc

–            Đăng ký trực tiếp ở từng nước nếu các nước này không phải là thành viên của Thỏa ước.

dang ky nhan hieu quoc te
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

2. Lựa chọn phương thức và chi phí

LỰA CHỌN 1

Tổng chi phí, bao gồm phí nộp đơn, công bố và cấp Văn bằng bảo hộ trong trường hợp đăng ký suôn sẻ (không bị từ chối bảo hộ), cho việc đăng ký 1 nhãn hiệu cho 01 trực tiếp tại Quốc gia muốn bảo hộ như sau:

*Mỹ                       

Quốc gia

Lệ phí Quốc gia

(USD)

Phí luật sư

(USD)

Tổng

(USD)

Châu A

575/quốc gia

900

1475

10%VAT + 1% phí ngân hàng

                      163

Tổng cộng

                                            1638  USD

LỰA CHỌN 2

Bước 1 Nộp đơn tại Việt Nam: Trước tiên Quý Công ty cần nộp ngay đơn nhãn hiệu tại Việt Nam

Bước 2  Nộp đơn theo Nghị định thư Madrid: nộp 01 Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ định Quốc gia muốn bảo hộ.

3. Chi phí đăng ký

3.1. Chi phí đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Việt Nam

Chi phí như đã được đề cập ở mục I cho việc đăng ký trực tiếp tại Việt Nam

3.2.  Chi phí đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid

STT

Khoản

Lệ phí nộp cho Văn phòng quốc tế

(Swiss francs)

Lệ phí cho Cục Sở hữu trí tuệ

(VND)

Phí luật sư

(USD)

1

Chỉ định đăng ký tại Quốc gia cho 1 nhóm

180

– Nhãn hiệu màu

1182

– Nhãn hiệu không màu

932

2

VAT & phí ngân hàng

 (1%)

(phí ngân hàng)

18 (10%)

(VAT)

Các lưu ý chung:

  • Phí nêu trên được áp dụng trong trường hợp đơn không bị từ chối.
  • Việc quy đổi ngoại tệ sẽ được tính theo tỉ giá do Ngân Hàng ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.
  • Trong trường hợp đơn đăng ký bị từ chối tại nước chỉ định, chi phí cho thủ tục khiếu nại sẽ do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất phức tạp của vụ việc và phụ thuộc vào nước từ chối.

Trên cơ sở chấp thuận của Quý Công ty, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng cụ thể và cung cấp cho Quý Công ty các tài liệu phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế.