Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền Website

Giao diện website là một sản phẩm trí tuệ được công ty thiết kế website (mà cụ thể là nhân viên thiết kế) sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.... Chi tiết »
Xem thêm Xem thêm bài viết

Nhãn hiệu - Thương hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là dấu hiệu nhận biết sản phẩm dịch vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp này với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác. Đăng... Chi tiết »
Xem thêm Xem thêm bài viết

Đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là dấu hiệu nhận biết sản phẩm dịch vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp này với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác. Đăng... Chi tiết »
Xem thêm Xem thêm bài viết

Sáng chế

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng Công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu... Chi tiết »
Xem thêm Xem thêm bài viết

Dịch vụ khác

Dịch vụ kê khai thuế tại Bravolaw

Khai thuế là việc người nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ khai thuế theo quy định của từng luật thuế. Dịch vụ khai thuế do Bravolaw... Chi tiết »
Xem thêm Xem thêm bài viết

Đối tác khách hàng