Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty như thế nào?

Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty như thế nào?

Sau thời gian công ty hoạt động ổn định và phát triển thì thường có xu hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ hoặc mở thêm chi nhánh công ty. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp chi nhánh của công ty cần thay đổi địa chỉ để thuận tiện hơn cho các hoạt động của công ty. Vậy thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015;
  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Chi nhánh là gì?

Định nghĩa chi nhánh được quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc thay đổi địa chỉ chi nhánh là việc thông báo của doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi địa chỉ đã đăng ký sang một địa chỉ mới.

Bên cạnh đó, theo khoản 1, 2 Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Như vậy, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Các trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đã đăng ký

Khi nhận được Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh đã đăng ký

Khi nhận được Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh đặt trụ sở.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-9,Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-15, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty

Trình tự thực hiện

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ thì phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ chi nhánh theo quy định của pháp luật về thuế. Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì cơ quan nhận hồ sơ như sau:

  • Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đã đăng ký: Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh.
  • Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh đã đăng ký: Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh dự định chuyển đến.

Cách thức thực hiện

Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ chi nhánh: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là bài viết tư vấn về của Luật Bravolaw về chủ đề trên. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn thành lập công ty miễn phí của chúng tôi vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 nhé!, Chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.