Hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng

Hướng dẫn Công bố thực phẩm chức năng
Hướng dẫn Công bố thực phẩm chức năng

Trong tất cả quy trình từ nghiên cứu đến bào chế, sản xuất và đặc biệt là Công bố thực phẩm chức năng Cơ quan nhà nước thực hiện gắt gao và gây rất nhiều khó khăn cho các Doanh nghiệp sản xuất cũng như phân phố. Để cho quý khách hàng nắm rõ hơn về quy trình cũng như thủ tục, Chúng tôi xin Hướng dẫn Công bố thực phẩm chức năng như sau:

Hướng dẫn Công bố thực phẩm chức năng
Hướng dẫn Công bố thực phẩm chức năng

Các bước tiến hành Công bố thực phẩm chức năng:

  • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ Công bố thực phẩm theo đúng quy định
  • Gửi hồ sơ về Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế
  • Theo dõi trả lời của cán bộ tiếp nhận Hồ Sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận giấy hẹn trả kết quả, trong trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ thì tiến hành sửa đổi, bổ sung
  • Nhận giấy Công bố thực phẩm chức năng tại Cục VSATTP

Thời hạn hiệu lực của giấy phép Công bố thực phẩm chức năng:

Thành phần hồ sơ Công bố thực phẩm chức năng:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh và các chỉ tiêu kim loai nặng). Trường hợp không có kết quả kiểm nghiệm này thì phải gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam;
  • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định);
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
  • 03 mẫu sản phẩm