Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp

Hiện nay, Loại hình doanh nghiệp được lựa chọn nhiều nhất là công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vậy việc thành lập loại hình doanh nghiệp trên được thực hiện ra sao? Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu chi tiết thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp như thế nào qua bài viết dưới đây.

Nội dung tư vấn

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp Công ty được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đặc điểm Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1. Thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở viên trở lên có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên có thể là văn bản giấy, hoặc bản điện tử; ghi nhận số thành viên và số vốn góp của từng thành viên.

Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có:

  1. Hội đồng thành viên;
  2. Chủ tịch Hội đồng thành viên;
  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty phải thành lập Ban kiểm soát khi vốn thành lập là 100% vốn Nhà nước khi có 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần biểu quyết. Trên thực tế hiện nay, các công ty TNHH 2 thành viên đến ít hơn 11 thành viên mà không phải Nhà nước thành lập, không có vốn Nhà nước đã không thành lập ban kiểm soát như quy định luật doanh nghiệp 2020. Các công ty thường thành lập ban kiểm toán hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch hội đồng thành viên nhằm rà soát các vấn đề của công ty hiệu quả nhất.

3. Tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân; từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Phát hành cổ phần, trái phiếu

Loại hình doanh nghiệp này: không được phát hành cổ phần; trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tuy nhiên, Công ty được phát hành trái phiếu để huy động vốn khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ công ty.

5. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm những gì?

Cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách thành viên.
  4. Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý với cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật; Văn bản ủy quyền, giấy tờ pháp lý cá nhân với người đại diện được ủy quyền của tổ chức; Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Trên đây là bài viết tư vấn về của Luật Bravolaw về chủ đề trên. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn thành lập công ty miễn phí của chúng tôi vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 nhé!, Chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.