Thủ tục thành lập công ty tài chính hiện nay

http://dangkylogo.net/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tai-chinh-hien-nay-2.html

Thành lập công ty tài chính hiện nay được coi là thủ tục được nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp quan tâm. Vậy thủ tục thành lập công ty tài chính hiện nay như thế nào? Hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung năm 2017

Thế nào là công ty tài chính?

Công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín phi ngân hàng; huy động vốn cho vay, đầu tư; cung ứng dịch vụ tư vấn về tài chính tiền tệ nhưng trên nguyên tắc riêng được làm dịch vụ thanh toán và không được nhận tiền gửi dưới một năm.

Theo Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung năm 2017 thì:

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Trước khi thành lập công ty tài chính, bạn cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp. Hiện nay theo quy định của pháp luật công ty tài chính được cấu trúc theo hai loại hình như sau, quý khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh doanh của mình:

 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.

Thực tế hiện nay công ty tài chính được thành lập chủ yếu theo mô hình cổ phần hóa bởi những ưu điểm trong việc huy động vốn và phát triển mô hình.

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Điều kiện về chủ sở hữu

Thứ nhất

Trường hợp cổ đông là cá nhân:

 • Phải mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật.
 • Không thuộc các trường hợp là đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Thứ hai

Trường hợp cổ đông là tổ chức:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Kinh doanh có lãi trong 03 năm liên tục trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về Thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định đến ngày nộp hồ sơ.

Thứ ba

Chủ sở hữu công ty tài chính cũng không được là đối tượng bị Nhà nước cấm thành lập hoặc tham gia doanh nghiệp, bao gồm các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan; đơn vị mình.
 • Cán bộ, công chức, viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp công nhân công an trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi người chưa thành niên.
 • Tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị tạm giam đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 •  Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều kiện về vốn khi thành lập công ty tài chính

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cụ thể là công ty tài chính cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định theo quy định của chính phủ từng thời kỳ. 

 • Doanh nghiệp có vốn tối thiểu là 500 tỷ Việt Nam đồng đối với tập đoàn kinh tế sẽ phải có vốn tối thiểu là 1000 tỷ đồng và phải có cam kết hỗ trợ công ty tài chính.
 • Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm thành lập công ty tài chính.
 • Vốn góp phải là phần vốn đã trừ đi khoản chênh lệch của các dự án đầu tư và các khoản nợ.

Điều kiện về ngành nghề khi thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính để có thể thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép)
 • Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất công nghệ, phương tiện thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép
 • Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn cơ sở vật chất công nghệ; phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ về quản lý ngoại hối
 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Hồ sơ thành lập công ty tài chính hiện nay

Hồ sơ thành lập công ty tài chính bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy phép (theo mẫu).
 • Dự thảo Điều lệ, phương án hoạt động: nêu rõ nội dung; phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động; lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu.
 • Danh sách, lý lịch (theo mẫu) các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty tài chính.
 • Phương án góp vốn điều lệ danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn.
 • Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn.

Thủ tục thành lập công ty tài chính

Bước 1

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị như hướng dẫn ở phần trên

Bước 2

Nộp hồ sơ

Mang hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư. Sau đó, doanh nghiệp chờ từ 3 – 5 ngày để nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời lý do bằng văn bản.

Bước 3

Nhận kết quả

Nhận kết quả thành lập công ty tài chính sau khoảng 3 – 5 ngày làm việc.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

Các công việc cần thực hiện sau khi thành lập công ty tài chính

Thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh doanh nghiệp đầu tư tài chính cần tiến hành làm thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia theo quy định và đóng đủ lệ phí.

Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực đầu tư tài chính

Để có thể giúp công ty đầu tư tài chính đi vào hoạt động kinh doanh; doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện liên quan và làm thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực đầu tư tài chính theo quy định.

Đặt khắc con dấu và tiến hành công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp có thể ủy quyền hoặc tự mình khắc dấu và thông báo mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia và Cấp thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp được biết.

Đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và mua chữ ký số để đóng thuế online

Chủ công ty đầu tư tài chính hoặc người đại diện pháp luật của công ty mang theo con dấu công ty, CMND, giấy phép đăng ký doanh nghiệp đến ngân hàng để mở tài khoản giao dịch cho công ty. Sau đó, tiến hành báo số tài khoản lên cho Sở kế hoạch và đầu tư.

Để thuận tiện cho việc đóng thuế và nộp tờ khai thuế online doanh nghiệp đầu tư tài chính cần phải đăng ký mua chữ ký số. Ngoài ra doanh nghiệp cần yêu cầu ngân hàng cài đặt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Như vậy, kế toán công ty mới có thể dùng chữ ký số này để đóng thuế trực tuyến thuận lợi.

Tiến hành phát hành hóa đơn và treo bảng hiệu công ty tài chính

Công ty đầu tư tài chính cần thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định và đặt in hóa đơn để sử dụng. Hoặc có thể mua hóa đơn từ cơ quan thuế.

Doanh nghiệp cần làm bảng hiệu và tiến hành treo bảng hiệu công ty để thuận tiện cho việc quản lý. Bảng hiệu công ty có thể có kích thước lớn hoặc nhỏ tùy vào từng công ty nhưng phải đảm bảo có đủ tên; địa chỉ, thông tin về doanh nghiệp.

Kê khai và đóng thuế mở công ty đầu tư tài chính

Doanh nghiệp cần phải đóng thuế khi thành lập mới doanh nghiệp như thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế môn bài (mức đóng thuế môn bài tùy thuộc vào mức vốn điều lệ công ty đăng ký).

Ngoài ra, phải nộp tờ kê khai thuế môn bài và các loại thuế khác đúng với thời gian đã được quy định.

Trên đây là bài viết tư vấn về của Luật Bravolaw về chủ đề trên. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn thành lập công ty miễn phí của chúng tôi vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 nhé!, Chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.