Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa

Nhãn hiệu sản phẩm

Nhãn hiệu sản phẩm là bản viết, bản in, hình ảnh, dấu hiệu được in và gắn trên sản phẩm hoặc trên bao bì để thể hiện các thông tin cần thiết và chủ yếu về sản phẩm đó. Việc ghi nhãn sản phẩm cần phải được tuân thủ theo Quy chế ghi nhãn được ban hành theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTG về ghi nhãn sản phẩm và hàng hóa lưu thông trong nước và sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy chế này đưa ra tất cả quy định bắt buộc và không bắt buộc đối với những thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

Để đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, rất đơn giản bạn có thể liên hệ với chúng tôi!. Bạn chỉ cần ủy quyền cho BRAVOLAW, chúng tôi sẽ theo dõi và thông báo cho bạn, tư vấn cho bạn khi có yêu cầu từ Cục SHTT, đồng thời làm mọi thủ tục cho bạn cho đến khi được cấp văn bằng. Điểm thuận lợi khi bạn nộp qua đại diện BRAVOLAW bạn sẽ được tư vấn, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu trước khi nộp đơn, tránh tình trạng sau khi nộp đơn thì nhãn hiệu không được bảo hộ do trùng hoặc gây nhầm lẫn tương tự với những nhãn hiệu đã nộp trước đó.

Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa
Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa

Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu của BRAVOLAW);

+ Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);

+ Các tài liệu liên quan (nếu cần);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa:

– Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Qua bưu điện.

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

– Ra thông báo chấp nhận / từ chối chấp nhận đơn:

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn.

+ trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

– Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

– Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 091 503 1169 – Gửi nhu cầu email: ceo@bravolaw.vn