Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế
Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu bao gồm có 04 trang trong đó:

– Trang thứ nhất bao gồm các mục về mẫu nhãn hiệu, mô tả nhãn hiệu, thông tin đại diện của chủ đơn (nếu có); thông tin của chủ đơn.

– Trang thứ hai bao gồm các mục về căn cứ để hưởng quyền ưu tiên, Lệ phí nộp đơn, số lượng các tài liệu nộp kèm theo bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

– Trang thứ ba bao gồm các mục về phân nhóm sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu

– Trang thứ tư bao gồm các chủ đơn khác (nếu có) và các loại tài liệu khác.
Download mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu, tải về mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệuTải về mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu