Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả nhanh

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Đăng ký bản quyền tác gi  là quyền của mỗi tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu tác phẩm đó. Việc đăng ký bản quyền không chỉ giúp cho tác giả có thể bảo vệ được sản phẩm trí tuệ của mình mà còn giúp tránh làm phát sinh những tranh chấp không đáng có về tác giả, chủ sở hữu tác phẩm cũng như về thời điểm sáng tạo.

Bản quyền tác giả - BRAVOLAW
Bản quyền tác giả – BRAVOLAW

Điều kiện để bảo vệ quyền tác giả:

– Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đó.

– Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định gồm: tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam nhưng chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc đã được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

>>> Các thủ tục hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

+ Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

+ Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

+ Tác phẩm báo chí;

+ Tác phẩm âm nhạc;

+ Tác phẩm sân khấu;

+ Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

+ Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

+ Tác phẩm nhiếp ảnh;

+ Tác phẩm kiến trúc;

+ Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

+ Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

– Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

– Tác phẩm được bảo hộ quy định phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả cần chuẩn bị:

– Trường hợp đăng ký mà người chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả:

+  Mẫu tác phẩm cần đăng ký;

+ Chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;

+ Thông tin đầy đủ của các tác giả/ đồng tác giả như: Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax;

+ Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả;

+ Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền;

+ Tờ khai( theo mẫu);

– Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

+ Bản mẫu tác phẩm;

+ Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty;

+ Chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả tác phẩm;

+ Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền;

+ Các thông tin khác như: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

+ Tờ khai(theo mẫu).

Hồ sơ nộp tại: Cục sở hữu trí tuệ.

Thời gian giải quyết đăng ký bản quyền tác giả: 15 ngày làm việc, từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu bạn còn vấn đề gì vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6296 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Tham khảo : Đăng ký logo công ty nhanh