Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên ngày càng trở thành loại hình doanh nghiệp được các cá nhân, tổ chức muốn tiến hành kinh doanh với quy mô nhỏ và vừa ưa chuộng bởi tính chặt chẽ cũng như ưu điểm chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình. Vì vậy, Bravolaw xin chia sẻ cho Quý khách hàng những tài liệu cần thiết để chuẩn bị một bộ hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Việt Nam.

Theo quy định tại điều 21 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền.
  Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân (bao gồm Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu);
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ nêu trên, Quý khách hàng kê khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc nộp bản cứng đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Quý khách thành lập công ty TNHH một thành viên. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời trong vòng 03 ngày làm việc và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan này sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục với cơ quan thuế, tiến hành đóng dấu.

Trên đây Bravolaw đã cung cấp cho Quý khách hàng các tài liệu cần thiết cho hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Nếu Quý khách có khó khăn nào hay cần sự hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, vui lòng liên hệ 1900.6296 với Bravolaw để nhận được sự giúp đỡ tận tình nhất!