Chủ thể nào ký tên trên điều lệ công ty TNHH 2 thành viên?

Chủ thể nào ký tên trên điều lệ công ty TNHH 2 thành viên?

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, cùng với những quy định pháp luật điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp mà doanh nghiệp luôn phải chấp hành thì Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp. Vậy chủ thể nào ký tên trên điều lệ công ty TNHH 2 thành viên? cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Thuật ngữ điều lệ công ty được hiểu như thế nào?

Điều lệ công ty được hiểu là bản cam kết, ràng buộc của tất cả thành viên trong công ty về thành lập và hoạt động công ty. Điều lệ công ty bao gồm:

 • Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Những nội dung trong điều lệ công ty là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)
 • Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Họ tên, địa chỉ của các thành viên trong công ty
 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên trong công ty
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty
 • Cơ cấu tổ chức quản lý
 • Người đại diện theo luật pháp
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp
 • Các loại quỹ và mức giới hạn từng loại quỹ lập tại công ty; nguyên tắc phân chia lợi nhuận, trả cổ tức, chịu lỗ trong kinh doanh
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty
 • Thể thức, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc tất cả thành viên trong công ty

Các nội dung khác của Điều lệ công ty do thành viên, cổ đông thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Đọc thêm: Các bước thành lập công ty TNHH chi tiết cho những ai cần biết

Chủ thể nào ký tên trên điều lệ công ty TNHH 2 thành viên?

Theo Khoản 2, 3 Điều 25 Luật doanh nghiệp 2020 thì chủ thể ký tên trên điều lệ công ty TNHH 2 thành viên chia thành hai trường hợp:

Trường hợp 1: Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp

Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức phải có họ, tên và chữ ký trong Điều lệ.

Trường hợp 2: Điều lệ được sửa đổi, bổ sung

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải có họ, tên và chữ ký trong Điều lệ.

Trên đây là các nội dung tư vấn về chủ thể nào ký tên trên điều lệ công ty TNHH 2 thành viên? Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Luật Bravolaw theo số 1900 6296 nhé