Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bạn đang thắc mắc quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào? Bravolaw với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ thủ tục cho các doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Bravolaw tự tin sẽ mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng khi lựa chọn dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của chúng tôi. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn các thông tin về quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bạn cần phải nắm rõ!

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bài viết mới:

Chuyển từ Công ty TNHH 1TV sang Công ty TNHH 2TV

Theo quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp , hồ sơ thực hiện việc chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 thành viên sang Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty: Điều lệ bao gồm những quy định cụ thể, hình thức, chức năng và phương thức hoạt động của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên: phải thể hiện đầy đủ và chi tiết thông tin về các thành viên trong công ty bao gồm: tên/ tuổi/ địa chỉ/ giấy tờ cá nhân/ vốn góp…
 • Giấy tờ được chứng thực: chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với tổi chức.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng/cho đối với trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng, hoặc cho/tặng vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Chuyển đổi từ Công ty TNHH 2TV thành công ty TNHH 1TV

Ngoài các giấy tờ tương tự như hồ sơ thực hiện chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang loại hình công ty TNHH hai thành viên thì quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp này cần bồ sung các giấy tờ bao gồm:

 • Quyết định Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Chuyển đổi từ Công ty TNHH 1TV thành công ty Cổ phần

Để thực hiện việc chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang Công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 • Điều lệ công ty của công ty cổ phần được chuyển đổi;
 • Danh sách cổ đông của công ty cổ phần;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của các cổ đông hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các tổ chức là cổ đông;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh.

Chuyển đổi từ Công ty TNHH 2TV thành công ty Cổ phần

Theo quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông của công ty cổ phần;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của từng cổ đông;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh

Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 1TV

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp này chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên;
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân nếu chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Bản sao chứng thực của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức, Danh sách người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần cổ phần;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.

Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 2TV

Hồ sơ trong trường hợp này bao gồm:

 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình công ty
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên;
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc Bản sao chứng thực của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần cổ phần/vốn góp;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.

Tham khảo bài viết Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp này cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán; danh sách người lao động; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên;
 • Giấy tờ được chứng thực cá nhân hoặc tổ chức
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Mọi thắc mắc về quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, liên hệ với Bravolaw qua Hotline: 1900.6296 để được tư vấn và giải đáp nhé!