Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn theo quy định pháp luật

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn theo quy định pháp luật

Dịch vụ in ấn là dịch vụ phổ biến hiện nay. Nhà nước có nhiều khuyến khích và ưu đãi đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên, Nhà nước cũng đặt ra một số điều kiện đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề in ấn. Hôm nay, Luật Bravolaw xin gửi tới Quý khách hàng ý kiến pháp lý về trình tự, thủ tục thành lập công ty kinh doanh công ty in ấn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021;
 • Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014;
 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018;
 • Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Danh mục sản phẩm in

Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:

a) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

b) Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

c) Tem chống giả;

d) Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

đ)Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

e) Bao bì, nhãn hàng hóa;

g) Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

h) Các sản phẩm in khác.

Điều kiện hoạt động cơ sở in in các sản phẩm tại điểm a,b,c và d thuộc Danh mục sản phẩm in

Các cơ sở in ấn các sản phẩm thuộc dang mục qui định tại điểm 1,b,c và d thuộc Danh mục sản phẩm in trong bài viết của Luật Bravolaw phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này;
 • Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.”
 • Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ý doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên);
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Bravolaw;

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.

Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).
 • Phí công bố: Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Mức lệ phí công bố là 100.000 đồng theo qui định tại Thông tư 47/2019/TT-BCT.

Dấu của doanh nghiệp:

 • Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 • Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
 • Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập để đi vào hoạt động công ty cần hoàn tất thủ tục sau:

 • Cấp giấy phép hoạt động in: áp dụng đối với trường hợp in các sản phẩm sau:
  • Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
  • Tem chống giả;
 • Đăng ký hoạt động cơ sở in: áp dụng đối với các trường hợp sau:
  • Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
  • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
  • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
  • Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;
  • Bao bì, nhãn hàng hóa;
  • Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;
  • Các sản phẩm in khác.

Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động in

Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động in bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;
 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Bravolaw

Hồ sơ Đăng ký hoạt động cơ sở in

Hồ sơ xin cấp Đăng ký hoạt động in bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Bravolaw

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Bravolaw

 • Tư vấn trước thành lập: Tư vấn loại hình doanh nghiệp, tư vấn về tên doanh nghiệp (tư vấn và tra cứu tên), ngành nghề kinh doanh, trụ sở, mức vốn đăng ký, chức danh người quản lý, tư vấn khả năng đăng ký tên doanh nghiệp đồng thời là nhãn hiệu…
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật;
 • Khắc con dấu tròn công ty;
 • Đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký sử dụng chữ ký số nộp thuế điện tử; (tiền khách chịu).
 • Hướng dẫn nộp tờ khai;
 • Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý;
 • Hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ nội bộ cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn đăng ký và phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động in;
 • Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in ấn.

Trên đây là những hướng dẫn của Luật Bravolaw về chủ đề thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ công ty chúng tôi theo số 1900 6296 để được tư vấn và hỗ trợ.