Tư vấn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí- BRAVOLAW
Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

BRAVOLAW tư vấn ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THIẾT KẾ BỐ TRÍ

Bạn quan tâm và muốn tìm hiểu về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí.

BRAVOLAW là một trong những đơn vị có thế mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý giúp các doanh nghiệp, cá nhân bảo vệ được sản phẩm trí tuệ của mình. Bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ cung như cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và đầy đủ nhất liên quan tới đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí. BRAVOLAW rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí- BRAVOLAW
Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí
 1. Thiết kế bố trí là gì?

Thiết kế bố trí là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí là phải được cơ quan nhà nước cấp Văn bằng bảo hộ theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hoặc được công nhận đăng ký Quốc tế.

Xem thêm: Đăng ký bản quyền tác giả

 1. Thiết kế bố trí được bảo hộ khi đáp ứng được các điều kiện:

 • Có tính nguyên gốc:

 • Chính tác giả là người sáng tạo ra;

 • Tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó, những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn chưa biết đến một cách rộng rãi;

 • Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu khi toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc.

 • Tính thương mại phải bảo đảm:

 • Chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước thời điểm đăng ký;

 • Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký được nộp trong thời hạn hai năm kể từ thời điểm thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác với mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Hành vi khai thác này chính là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại.

 1. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:

 • Nguyên lý, phương pháp, hệ thống, quy trình thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

 • Phần mềm, thông tin chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

 1. Đối tượng có quyền đăng ký thiết kế bố trí:
 • Tổ chức, cá nhân là tác giả của thiết kế bố trí;

 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao, thuê việc( nếu hai bên có thỏa thuận khác);

 • Nếu thiết kế được sáng tạo bởi nhiều tổ chức, nhiều cá nhân thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được sự đồng ý của tất cả các tổ chức, cá nhân đó;

 • Người có quyền đăng ký thiết kế bố trí có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật.

 1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí bao gồm:

 • Tài liệu tối thiểu:

 • Tờ khai;

 • Bản mô tả, bao gồm cả hình vẽ

 • Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bó trí;

 • Đơn yêu cầu bảo hộ;

 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;

 • Tài liệu khác:

 • Giấy ủy quyền;

 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;

 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí;

 • Tài liệu xác nhận hưởng quyền đăng ký từ người khác.

 1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ.

 2. Thời gian thẩm định:

+  Thẩm định hình thức: Đánh giá tính hợp lệ của đơn theo yêu cầu về hình thức, thời gian là 1 tháng.

 • Công bố đơn hợp lệ: Được chấp nhận hợp lệ trong khoảng thời gian là 2 tháng.

 • Thẩm định nội dung: Đánh giá khả năng cấp Văn bằng bảo hộ trong thời gian 7-9 tháng.

 1. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

 • Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn;

 • Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

 • Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

 1. Hành vi xâm phạm đối với thiết kế bố trí:
 • Sử dụng thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó mà không được phép của chủ sở hữu trong thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ ;

 • Sử dụng thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ thông tin có liên quan đến đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí, còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ với BRAVOLAW qua:

Tổng đài tư vấn trực tuyến: 1900 6296 hoặc qua Email: ceo@bravolaw.vn

Đăng ký logo:http://dangkylogo.net/