Dịch vụ công nhận lần đầu lưu hành phân bón tại Việt Nam

dich vu dang ky luu hanh phan bon
dich vu dang ky luu hanh phan bon

Theo quy định hiện hành các công ty sản xuất, kinh doanh phân bón muốn được công nhận lần đầu để lưu hành phân bón tại thị trường Việt Nam cần phải thực hiện các hồ sơ thủ tục liên quan theo từng loại phân bón như: Khảo nghiệm phân bón, kiểm nghiệm phân bón, xin quyết định công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam, công bố hợp quy phân bón.

Khảo nghiệm phân bón là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác định phương thức sử dụng, tác động đến môi trường, hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón.

Kiểm nghiệm phân bón là hoạt động kiểm các chỉ tiêu để biết thành phần, hàm lượng cụ thể có trong phân bón.

Xin quyết định công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam gồm các thủ tục sau:

Doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị các giấy tờ sau để công nhận lưu hành phân bón trước khi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phân bón và lưu thông phân bón tại Việt Nam:
– Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại thị trường Việt Nam;
– Bản thông tin chung về phân bón do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính, hàm lượng yếu tố hạn chế trong phân bón, công dụng, hướng dẫn sử dụng, thông tin chung về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón;
– Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón;
– Mẫu nhãn phân bón.

Trình tự thủ tục công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam

– Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.
– Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ
Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.
– Bước 3: Thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả
Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nếu hồ sơ đáp ứng các quy định về phân bón; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời gian giải quyết: 03 tháng kể từ ngày Cục bảo vệ thực vật nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn về hồ sơ, giấy phép sản xuất, dịch vụ công nhận phân bón lần đầu lưu hành tại Việt Nam vui lòng liên hệ:

Luật BRAVOLAW

Hotline: 19006296 -091 9791169