Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm công ty

Khi doanh nghiệp có mong muốn thay địa điểm công thì cần phải làm những thủ tục nào, hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ gì? Bạn có thể tham khảo thủ tục thông báo thay đổi địa điểm công ty qua bài viết dưới đây nhé.

Bài viết mới:

Thay đổi địa chỉ làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

Trường hợp thay đổi địa điểm công ty dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế thì doanh nghiệp cần phải làm các thủ tục với cơ quan quản lý thuế trước rồi mới làm việc với Phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ nộp cho Cơ quan thuế:

** Tại cơ quan quản lý thuế cũ:

+ Đối với doanh nghiệp, hồ sơ cần có:

– Mẫu số 08 – tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

+ Đối với tổ chức kinh tế khác, hồ sơ cần có:

– Mẫu số 08 – tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế;

– Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động/ Giấy CN đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập, hoặc các loại giấy phép khác có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ công ty mới.

+ Đối với cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, nhóm cá nhân, hồ sơ thông báo thay đổi địa điểm công ty cần có:

– Mẫu số 08 – tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế;

– Bản sao Giấy CN đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi địa chỉ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo mã số thuế (nếu có);

– Bản sao Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân (đối với người quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn hạn (đối với người nước ngoài đang sinh sống ở VN hoặc người VN đang sống ở nước ngoài).

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

+ Đối với các doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp cần phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác.

+ Đối với những tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hồ sơ bao gồm:

– Thông báo việc chuyển địa điểm công ty của cơ quan quản lý thuế cũ cấp;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hay các loại Giấy phép có giá trị tương đương theo địa chỉ mới do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tham khảo bài viết Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

Nếu thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm công ty nếu như thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ bao gồm những loại hồ sơ nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh như sau:

– Bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh

– Quyết định về việc thay đổi địa điểm công ty

– Biên bản họp về việc thay đổi địa điểm công ty

– Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

Như vậy chúng tôi đã trình bày xong thủ tục thông báo thay đổi địa điểm công ty, nếu còn gì thắc mắc, hãy trực tiếp liên hệ với Bravolaw nhé.