Dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty quảng cáo Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty quảng cáo Hà Nội

Ngành quảng cáo một trong những ngành nhằm truyền đạt thông tin sản phẩm và dịch vụ đến người tiêu dùng,nếu bạn đang có ý định thành lập công ty quảng cáo nhưng không biết thủ tục giấy tờ để thành lập công ty thế nào hãy liên hệ ngay với công ty Bravolaw.

 

thanh-lap-cong-ty-quag-cao

 

>>>>Tham khảo dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Những thủ tục thành lập công ty quảng cáo
1) những ngành nghề quảng cáo phổ biến khi thành lập công ty
– Quảng cáo nghiên cứu thị trường
– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
2) Cơ sở pháp lý để thành lập công ty quảng cáo
– Hướng dẫn thi hành các văn bản theo đúng luật pháp của ngành quảng cáo.
– Hướng dẫn thi hành các văn bản theo đúng luật pháp của doanh nghiệp.
– Hồ sơ thanh lap cong ty quảng cáo
– Mẫu giấy phép đăng kí kinh doanh
– Danh sách thành viên quản trị và cổ đông công ty
– Văn bản mẫu điều lệ hoạt động của công ty
– Các tài liệu chứng thực cà nhân và doanh nghiệp
– Giấy ủy quyên doanh nghiệp
– Ngoài dịch vụ thành lập công ty quảng cáo, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định và ngành nghề có chứng chỉ thì phải có thêm các văn bản sau:
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.