Giới thiệu những hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Bạn đang có ý định mở công ty những chưa biết hồ sơ, điều kiện đăng ký, hiểu được nhu cầu của khách hang hôm nay Bravolaw xin giới thiệu tới bạn tham khảo bài viết giới thiệu những hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Giúp bạn gỡ rối trong quá trình thành lập công ty

1. Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm

1.1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

1.2. Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang)

1.3. Danh sách thành viên Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

1.4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với thành viên sáng lập là cá nhân.

1.5. Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

>> xem thêm: Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa

1.6. Các loại giấy tờ khác:

• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

• Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký dinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)