Dịch vụ công bố thực phẩm thường

Công bố thực phẩm thường
Công bố thực phẩm thường

Bạn là Doanh nghiệp hoặc Tổ chức đang có sản phẩm thực phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Theo quy định của pháp luật Việt Nam trước tiên bạn phải tiến hành Công bố tiêu chuẩn chất lượng. Quy trình Công bố thực phẩm thường nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước tiến hành tại Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bravolaw xin tư vấn cho Quý khách hàng về dịch vụ Công bố thực phẩm thường như sau:

Công bố thực phẩm thường
Công bố thực phẩm thường

Thực phẩm thường là gì?

 • Thực phẩm thường là thực phẩm có thể dùng cho mọi đối tượng, không có công dụng, ảnh hưởng đặc biệt với sức khỏe và không có cách sử dụng đặc biệt nào. Những loại thực phẩm thường như: bánh, kẹo, đường, sữa……….

Thành phần hồ sơ Công bố Thực phẩm thường:

Đối với thực phẩm thường sản xuất trong nước:

 • Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh;
 • Bản kiểm nghiệm phân tích thành phần ( Bravolaw có thể kiểm nghiệm)
 • Bản Tiêu Chuẩn Cơ Sở tự công bố ( Bravolaw sẽ soạn hồ sơ cho Qúy Công ty dựa trên những giấy tờ cung cấp )
 • Nhãn sản phẩm
 • Giấy chứng nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Hợp đồng thuê gia công ( nếu không phải là cơ sở sản xuất)

Đối với thực phẩm thường nhập khẩu:

 • Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh
 • 01 Bản gốc + 01 Bản sao chứng thực giấy CA  (Component Analysis ) (phân tích thành phần)
 • Bản Tiêu Chuẩn Cơ Sở tự công bố ( Bravolaw sẽ soạn hồ sơ cho Qúy Công ty dựa trên những giấy tờ cung cấp )
 • Nhãn sản phẩm
 • 02 Mẫu sản phẩm

Dịch vụ công bố thực phẩm thường tại Bravolaw:

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố thực phẩm thường
 • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng phù hợp với yêu cầu công bố thực phẩm
 • Bravolaw có thể đứng ra làm kiểm nghiệm cho quý khách hàng nếu có yêu cầu
 • Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Công bố thực phẩm trong thời gian nhanh nhất