Lựa chọn ngành nghề kinh doanh cần lưu ý gì?

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh cần lưu ý gì?

Khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần phải lựa chọn ngành nghề kinh doanh cụ thể cho doanh nghiệp của mình. Ngành nghề kinh doanh có thể thay thế trong quá trình hoạt động và được pháp luật quy định, hướng dẫn cũng như điều chỉnh cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Các ngành nghề kinh doanh bị cấm                       

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bắt buộc không được thuộc phạm trù của các loại ngành nghề kinh doanh bị cấm trên thị trường Việt Nam. Tại quy định ở khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 đã nêu doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Cụ thể, tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020 có liệt kê các hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm bao gồm:

  • Kinh doanh các chất ma túy
  • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật
  • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên
  • Kinh doanh mại dâm;
  • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
  • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Các hoạt động kinh doanh này được liệt kê rất chi tiết tại phụ lục của Luật Đầu tư cũng như các văn bản hướng dẫn bạn có thể tham khảo thêm.

Phân loại ngành nghề kinh doanh theo pháp luật

Về cơ bản, Ngành nghề kinh doanh được chia làm 2 loại: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Ngành nghề kinh doanh không có điều kiện. Ngành nghề kinh doanh không có điều kiện bao gồm: tất cả ngành nghề kinh doanh hợp pháp còn lại không thuộc các  ngành nghề kinh doanh không điều kiện. Khi thuộc nhóm ngành nghề này, bạn không phải xin thêm giấy phép con để hoạt động mà chỉ cần có giấy phép kinh doanh.

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh của doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu của điều kiện đó (Điều 7 Luật Đầu tư 2020) như các điều kiện về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, đạo đức xã hội hay sức khỏe của cộng đồng. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đăng tải công khai trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Việc đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện sẽ được thực hiện theo danh mục này. Khi thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì ngoài Giấy phép kinh doanh do Sở kế hoạch Đầu tư cấp cấp thì bắt buộc phải có thêm một loại giấy tờ quan trọng được gọi là Giấy phép con, hay giấy phép kinh doanh.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Bravolaw về lựa chọn ngành nghề kinh doanh cần lưu ý gì?. Hy vọng giúp được cho bạn trong quá trình thực hiện. Cần thêm tư vấn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 1900 6296 để nhận được tư vấn và giải đáp.