Mã số mã vạch và những câu hỏi thường gặp

mã số mã vạch và câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Mã số mã vạch hiển thị như thế nào trên bao bì hàng hóa?

Trả lời:
Mã vạch được hiển thị dưới dạng là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo quy tắc nhất định để máy quét có thể đọc được.
Bên dưới mã vạch là mã số tương ứng.
Mã số mã vạch được in trực tiếp lên sản phẩm.

Câu hỏi 2: Có yêu cầu bắt buộc phải có mã số mã vạch trên hàng hóa không?

Trả lời:
Việc dùng và đăng ký mã vạch sản phẩm không bắt buộc mà tùy thuộc theo nhu cầu của người sử dụng.

Câu hỏi 3: Doanh nghiệp tôi đã được cấp mã số doanh nghiệp. Nếu chúng tôi ra sản phẩm mới thì có cần đăng ký mã số doanh nghiệp khác không?

Trả lời:
Khi đã được cấp mã số doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể dùng mã số doanh nghiệp của mình phân bổ cho các sản phẩm của mình sao cho không trùng mã số. Nếu doanh nghiệp đã được cấp mã doanh nghiệp 10 chữ số thì doanh nghiệp đó được phân bổ sản phẩm từ 01-99, nếu 9 chữ số thì phân bổ từ 001-999; nếu 8 chữ số từ 0001-9999. Khi nào sản phẩm đã vượt qua số mã được phân bổ, doanh nghiệp đăng ký mã số doanh nghiệp mới.

Câu hỏi 4: Có bao nhiêu loại mã số mã vạch?

Trả lời:
Dựa theo đối tượng đặc thù mà chia ra thành:
– GLN – Mã địa điểm toàn cầu
– GTIN – Mã thương phẩm toàn cầu
– SSCC – Mã coneno vận chuyển theo xeri
– GRAI & GIAI – Mã toàn cầu phân định tài sản
– GSRN – Mã toàn cầu phân định quan hệ dịch vụ
– GDTI – Mã toàn cầu phân định tài liệu
– EAN 8, EAN 13, ITF 14 : Mã vạch thể hiện mã số thương phẩm toàn cầu
– GS1-128 : Mã vạch thể hiện các loại mã số khác là mã vạch
– Mã vạch giảm diện tích: databar, mã QR,…

Câu hỏi 5: Công ty tôi nhập mỹ phẩm Hàn Quốc về và đóng gói lại thành tên công ty con, sau đó phân phối tại thị trường Việt Nam, vậy mã vạch có lấy ở quỹ của công ty Mẹ không hay là đăng ký mã số mã vạch khác?

Trả lời:
Công ty con nhập sản phẩm từ nước ngoài về, đã lấy tên và phân phối tại thị trường Việt Nam thì công ty con nên đăng ký một mã doanh nghiệp riêng để cung cấp cho các nhãn hàng đó và các nhãn hàng tương tự.

Câu hỏi 6: Hiện nay, thương mại toàn thế giới hay áp dụng hệ thống mã số hàng hóa nào?

Trả lời:
Hiện nay có hai hệ thống mã số hàng hóa hay sử dụng nhất là:
– Hệ thống UPC là hệ thống thuộc quyền quản lý của hội đồng mã thống nhất Mỹ UCC, hiện đang được sử dụng ở Mỹ và Canada.
– Hệ thống EAN thuộc quyền quyền quản lý của 12 nước Châu Âu, hiện EAN đang được áp dụng trên hầu hết các nước trên thế giới và trở thành tổ chức quốc tế.