Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả

Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả

Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả

Bạn đang làm trong đài phát thanh, bạn là nhà xuất bản, bạn đang làm việc trong thư viện, … bạn muốn sử dụng hoặc khai thác tác phẩm, bản ghi âm, chương trình phát sóng hay biểu diễn mà đã được bảo hộ quyền tác giả. Khi đó bạn cần lưu ý những vấn đề sau:
Điều quan trọng nhất cần chú ý là hợp đồng li-xăng. Mọi hành vi sử dụng hoặc khai thác thương mại các quyền đều phải có hợp đồng li-xăng hoặc chuyển nhượng từ chủ sở hữu. Khi cần có hộp đồng li-xăng, bạn cần tìm hiểu các quyền được quản lý bởi tổ chức quản lý tập thể hoặc do tác giả hoặc nhà sản xuất trực tiếp quản lý, và đàm phán hợp đồng li-xăng trước khi sử dụng và khai thác tác phẩm.
Tiếp theo bạn cần quan tâm tới tổ chức quản lý bản quyền tác giả đó. Ngoài việc bạn cần trực tiếp giao dịch với các tác giả và chủ sở hữu riêng lẻ, tổ chức quản lý tập thể cũng cấp cho người sử dụng tập trung theo tỷ lệ phí và các điều kiện sử dụng có thể thương lượng hoặc sẽ nhận được sự cho phép dễ dàng hơn.
Ngoài ra, có một sự hiểu lầm rằng các tác phẩm đã được công bố trên Internet thuộc về sở hữu cộng đồng và do đó có thể được sử dụng rộng rãi bở bất kỳ ai mà không cần chủ sở hữu cho phép. Về thực tế, bạn phải xin phép chủ sở hữu quyền trong từng trường hợp trước khi sử dụng đặc biệt là việc xuất bản tạo ra các sản phẩm, bản ghi âm, cương trình phát sóng, cuộc biểu diễn đã được bảo hộ quyền tác giả được cung cấp qua trang tin Internet của bạn.