Tìm hiểu tất tần tật công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì ?

Tìm hiểu tất tần tật công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì ?

Hiện nay, nhà nước ngày càng tạo điều kiện, khuyến khích nền kinh tế tư nhân phát triển. Do đó, nhiều người quyết định đầu tư kinh doanh đã quyết định lựa chọn mở công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vậy công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? Mô hình này có lợi thế gì? Hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì ?

Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH 2 TV trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy công ty TNHH hai thành viên trở lên có những điểm nổi bật sau:

  • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  • Có quyền phát hành trái phiếu; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định pháp luật
  • Cơ cấu tổ chức gồm có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  • Có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty

Ưu điểm và hạn chế của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ưu điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thứ nhất: thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được pháp luật công nhận có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy, các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào, nên giảm thiểu tối đa rủi ro cho người thành lập và đồng thời phân tách rõ ràng giữa tài sản của thành viên góp vốn và của công ty.

Thứ hai: số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không quá 50, như vậy không nhiều và các thành viên công ty thường là có mối quan hệ quen biết, có sự tin tưởng, nên việc quản lý, điều hành công ty dễ đạt được thỏa thuận, thống nhất chung

Thứ ba: do có nhiều thành viên cùng góp vốn thành lập công ty nên khả năng tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 TV trở lên được đảm bảo; các thành viên có thể cùng phối hợp, bổ sung cho nhau trong quá trình kinh doanh.

Hạn chế của doanh nghiệp  TNHH hai thành viên trở lên

Thứ nhất: khả năng huy động vốn không cao do không được phát hành cổ phần. Khi doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, chỉ có thể huy động từ vốn vay hoặc vốn đầu tư của các thành viên trong công ty

Thứ hai: chuyển nhượng vốn của các thành viên thường rất khó khăn. Do các thành viên góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên giữ vai trò rất quan trọng nên về nguyên tắc, thành viên công ty chỉ được chuyển nhượng vốn cho người ngoài trong trường hợp đã chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại trong doanh nghiệp và chỉ khi các thành viên này của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán. Để thấy, việc thay đổi thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên tương đối khó khăn và phức tạp.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về công ty TNHH hai thành viên trở lên và mặt ưu điểm, cũng như hạn chế của mô hình này. Luật Bravolaw luôn sẵn sàng để tư vấn và giải đáp những vướng mắc của quý độc giả khi gọi vào số 1900 6296. Xin chân thành cảm ơn!