Công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm

Công bố bao bì dụng cụ thực phẩm

Các loại bao bì, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm tại cơ sở sản xuất thực phẩm phải có nguồn, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm. Các sản phẩm này nều không đảm bảo chất lượng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng do đó Công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì, dụng cụ thực phẩm trước khi lưu hành trên thị trường là thủ tục bắt buộc.

Công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm
Công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm

Ai chịu trách nhiệm Công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm?

  • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tư vấn Công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm tại Bravolaw:

  • Đại diện cho quý khách soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ về công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm
  • Tư vấn khách hàng phương hướng vượt qua các vấn đề phát sinh trong quá trình công bố dụng cụ thực phẩm.
  • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan nhà nước, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
  • Đại diện nhận giấy chứng nhận Công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm cho khách hàng
Công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm
Bình chọn giúp tôi!