Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Tất cả các loại Thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều phải Công bố tiêu chuẩn chất lượng. Quý khách hàng là Doanh nghiệp sản xuất hay nhập khẩu muốn đưa sản phẩm ra lưu hành hợp pháp trên thị trường đều phải thực hiện thủ tục hành chính này. Đối với việc Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước là thế mạnh của Bravolaw, Chúng tôi là đối tác cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp và thương hiệu cũng như uy tín đã được khẳng định.

Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Tư vấn công bố Thực phẩm chức năng sản xuất trong nước:

Tư vấn Các bước thực hiện Công bố:

 • Cơ sở gửi hồ sơ về Cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho đương sự;
 • Cơ quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sau 07 ngày làm việc có công văn yêu cầu cá nhân,doanh nghiệp bổ sung và hoàn
 • thiện hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bổ sung có của dấu văn thư ghi ngày nhận hồ sơ bổ sung;
 • Tổ chức thẩm xét sau 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lập phiếu thẩm xét theo qui định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Trả kết quả cho cơ sở và lưu hồ sơ.

Tư vấn thủ tục và hồ sơ Công bố thực phẩm chức năng:

 • Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh
 • Bản kiểm nghiệm phân tích thành phần
 • Bản Tiêu Chuẩn Cơ Sở tự công bố ( Bravolaw sẽ soạn hồ sơ cho Qúy Công ty dựa trên những giấy tờ cung cấp )
 • Nhãn sản phẩm
 • Giấy chứng nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Hợp đồng thuê gia công ( nếu không phải là cơ sở sản xuất)

Dịch vụ Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước:

 • Thiết lập hồ sơ Công bố thực phẩm theo đúng quy định của Pháp Luật
 • Tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm nếu có yêu cầu
 • Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ Công bố và theo dõi trạng thái hồ sơ và xử lý các vướng mắc nếu có
 • Nhận giấy Công bố thực phẩm chức năng và trao tận tay khách hàng