Giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty TNHH 2 TV trở lên

Giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty TNHH 2 TV trở lên

Thành viên góp vốn phải thực hiện việc góp vốn trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, Công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp. Sau đây, Bravolaw sẽ giúp các bạn tìm hiểu về vấn đề này.

Giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty TNHH 2 TV trở lên

Bài viết mới:

Thực hiện việc góp vốn trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Căn cứ theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Sau thời hạn trên, thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

  • Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
  • Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
  • Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên. Phần vốn góp này tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

Nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty
  • Vốn điều lệ của công ty;
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân. Tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
  • Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại. Việc cấp lại sẽ theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Bravolaw qua Hotline: 1900.6296 để được giải đáp và tư vấn chi tiết nhé!