Giấy phép bán lẻ rượu

Giấy phép bán lẻ rượu
Giấy phép bán lẻ rượu

Nhằm quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và hạn chế rượu không bảo đảm chất lượng đã và đang lưu thông trên thị trường. Rượu và đồ uống có nồng độ cồn trên 15 độ muốn kinh doanh bán lẻ thì Thương nhân bắt buộc phải xin giấy phép bán lẻ rượu.

Quy trình xin giấy phép bán lẻ rượu tại Việt Nam

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 40/2008/NĐ-CP
  • Thông tư 10/2008/TT-BCT
Giấy phép bán lẻ rượu
Giấy phép bán lẻ rượu

Các bước xin giấy phép bán lẻ rượu

  • Tổ chức, cá nhân xin giấy phép bán lẻ rượu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế cấp Huyện
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nhận giấy biên nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ
  • Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại theo quy định.
  • Phòng Kinh tế  kiểm tra hồ sơ, xác minh nội dung và thành phần đăng ký; kiểm tra và thẩm định địa điểm kinh doanh rượu lập biên bản thẩm định, nếu đủ điều kiện ký cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, chuyển văn thư trả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định. Nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.
  • Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép kinh doanh rượu tại Phòng Kinh tế

Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ rượu đối với thương nhân

  • Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu
  • Cơ sở kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu về bảo quản chất lượng rượu và phòng, chống cháy, nổ.