Xin giấy phép bán buôn rượu

Xin giấy phép bán buôn rượu
Xin giấy phép bán buôn rượu

Xin Giấy phép bán buôn rượu là một trong những thủ tục hành chính phức tạp mà không phải Doanh Nghiệp hay Tổ chức nào muốn xin giấy phép cũng nắm được. Rượu là mặt hàng hạn chế kinh doanh và giấy phép kinh doanh rượu cũng được quản lý và cấp phép rất nghiêm ngặt mà không phải Doanh nghiệp nào cũng xin được. Chúng tôi tự hào là 1 trong số ít Doanh nghiệp có thể hoàn thành thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu nhanh nhất.

Xin giấy phép bán buôn rượu
Xin giấy phép bán buôn rượu

Điều kiện xin Giấy phép bán buôn rượu đối với thương nhân

  • Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu
  • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng
  • Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
  • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.

Xin giấy phép bán buôn rượu ở đâu?

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép bán buôn rượu là Bộ Công Thương

Danh mục Hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (theo mẫu)
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế
  • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu
  • Phương án kinh doanh
  • Hồ sơ địa điểm kinh doanh.