Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu Quốc tế

Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế
Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế

TỜ KHAI

YÊU CẦU GIA HẠN/SỬA ĐỔI/CHUYỂN NHƯỢNG/MỞ RỘNG LÃNH THỔ/HẠN CHẾ DANH MỤC/CHẤM DỨT/ HUỶ BỎ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU

 

Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ làm thủ tục:Gia hạn đăng ký quốc tế nhãn hiệu—Sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu—Sửa đổi đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu—Chuyển nhượng đăng ký quốc tế nhãn hiệu— Chuyển nhượng đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Mở rộng lãnh thổ đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Hạn chế danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong

— Đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Các thủ tục khác, cụ thể:

 

Số đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu:Số đăng ký quốc tế nhãn hiệu:Ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu: 
(1)                                                                         CHỦ ĐƠN

(Chủ nhãn hiệu quốc tế yêu cầu các nội dung trên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                                        E-mail:

 

(2) ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
—- Là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn —- Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn—- Là người khác được uỷ quyền của chủ đơn Tên đầy đủ:                                             Địa chỉ:Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail: 

(5) CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 


(3)                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số tiền

— Phí dịch vụ làm thủ tục
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                             

 

(4)                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

— Tờ khai, gồm…….trang x …….bản

— Mẫu tờ khai của Văn phòng quốc tế, gồm…….trang x …….bản

— Bản sao Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Bản sao Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của WIPO

— Bản sao Công báo Sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu đăng ký quốc tế

— Bản sao Quyết định công nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế

— Bản sao Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế)

— Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở đã sửa đổi (trường hợp yêu cầu sửa đổi Đơn đăng ký nhãn hiệu Quốc tế)

— Bản sao Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu Quốc tế)

— Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu chuyển nhượng Đơn đăng ký nhãn hiệu Quốc tế)

— Bản sao thông báo ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp Chuyển nhượng Đơn đăng ký nhãn hiệu Quốc tế)

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

— Bản dịch tiếng Việt, gồm……….trang

— Bản gốc

— Bản sao (   — bản gốc sẽ nộp sau

— bản gốc đã nộp theo đơn số:………………………)

— Chứng từ phí, lệ phí

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

 

—

—

 

—

 

 

 

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)


—
—

 

—

(5)                                                                       CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠNTôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Khai tại:   …     ngày  …    tháng   …   năm …

                                                                                           Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

Còn … trang bổ sung

 


(*) Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tếTải về mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu Quốc tế