Mẫu văn bản

Mẫu văn bản

Mẫu văn bản, download mẫu văn bản, Mẫu văn bản pháp luật

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản...

Bravolaw xin giới thiệu với các bạn mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm...

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Phụ lục 29 (Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)   TÊN DOANH NGHIỆP Số:        / CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu số 07 - Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn Mẫu số 7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Mẫu 05: Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Mẫu đơn hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Mẫu đơn số 11: Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền tác giả CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế

Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu Quốc tế

TỜ KHAI YÊU CẦU GIA HẠN/SỬA ĐỔI/CHUYỂN NHƯỢNG/MỞ RỘNG LÃNH THỔ/HẠN CHẾ DANH MỤC/CHẤM DỨT/ HUỶ BỎ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU   Kính gửi:  Cục...
Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan gửi cục bản quyền tác giả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN   KÍNH GỬI: CỤC BẢN QUYỀN...
Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Phụ lục D TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO (Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học...
Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế

Mẫu tờ khai tra cứu sáng chế

Phụ lục F YÊU CẦU TRA CỨU (Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ)         YÊU...
Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu bao gồm có 04 trang trong đó: - Trang thứ nhất bao gồm các mục về mẫu nhãn...

DỊCH VỤ MỚI NHẤT

TIN TỨC MỚI NHẤT