Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu

Bravolaw xin giới thiệu với các bạn mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương)

 

TÊN DOANH NGHIỆP
Số:        /
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…………., ngày…… tháng……. năm…………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP

KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

 

Kính gửi: ………………….(1)

 

Tên doanh nghiệp : …………………..:

Địa chỉ trụ sở chính: ………………….;

Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp………… mã số doanh nghiệp:………… do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ……………………………..;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ………………………;

+ Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh………..(2) sản phẩm rượu số……….ngày….. tháng…..năm…..do…. …….(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh………..(2) sản phẩm rượu số……….ngày….. tháng…..năm…..do…. …….(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp kính đề nghị ………………….(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh …….. (2) sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp  thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

  1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,…)

Thông tin cũ:……………….

Thông tin mới:………….

2.Sửa đổi, bổ sung về tổ chức …………..(2)…. sản phẩm rượu, như sau:

  1. a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ………………………………..(3)…. của ………………………………..(4)…. sản phẩm rượu có tên sau:

……………………………………………………………..(5)

Được phép tổ chức …………..(2)…. sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ………………….(6)

  1. b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ………………………………..(3)…. của ………………………………..(4)…. sản phẩm rượu có tên sau:

……………………………………………………………..(5)

Được phép tổ chức …………..(2)…. sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ………………….(6)

  1. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
  2. a) Đề nghị sửa đổi:

Thông tin cũ:……………….

Thông tin mới:….

  1. b) Đề nghị bổ sung:

……………………………………………………..(7)

……(ghi rõ tên doanh nghiệp)……… xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên Phòng Kinh tế &Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2)  Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

(3): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

(4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp  phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp  nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài hoặc của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các ðịa ðiểm doanh nghiệp dự kiến xin phép ðể bán lẻ sản phẩm rượu.

(6): Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố

(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung ðể bán lẻ sản phẩm rượu.

 

tải vềĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP

PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

—————————————————————————-

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

>> Xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu

>> Xin giấy phép phân phối rượu

>> Xin giấy phép bán lẻ rượu

>> Xin giấy phép bán buôn rượu

>> Xin giấy phép kinh doanh rượu


Warning: A non-numeric value encountered in /home/dangkylo/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352