Văn bản

Văn bản

Tổng hợp những văn bản về hệ thống văn bản vê bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, công bố, xin giấy phép.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2009

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Chương XVI QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Điều 198. Quyền tự bảo vệ Chủ...

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản...

Bravolaw xin giới thiệu với các bạn mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm...

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Phụ lục 29 (Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)   TÊN DOANH NGHIỆP Số:        / CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Pháp lệnh quảng cáo Số 39/2001/PL-UBTVQH10

Điều kiện đối với quảng cáo cho hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ (Điều 15) Quảng cáo hàng hóa thuộc danh mục phải...

Trích hiến pháp năm 1992

Trích Hiến pháp năm 1992 Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  năm 1992 được quốc hội khoá VIII kỳ họp thứ 11...

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu số 07 - Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn Mẫu số 7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Mẫu 05: Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Mẫu đơn hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Mẫu đơn số 11: Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền tác giả CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế

Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu Quốc tế

TỜ KHAI YÊU CẦU GIA HẠN/SỬA ĐỔI/CHUYỂN NHƯỢNG/MỞ RỘNG LÃNH THỔ/HẠN CHẾ DANH MỤC/CHẤM DỨT/ HUỶ BỎ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU   Kính gửi:  Cục...
Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan gửi cục bản quyền tác giả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN   KÍNH GỬI: CỤC BẢN QUYỀN...

DỊCH VỤ MỚI NHẤT

TIN TỨC MỚI NHẤT